Sigurnije ceste, za sve

TOYOTA ФИНАНС

Sigurnije ceste, za sve

Inteligencija koja poboljšava sigurnost svih - unutar i izvan automobila.

Sustav predsudarne zaštite

Toyota Safety Sense je dopunjen funkcijama otkrivanja biciklista i otkrivanja pješaka noću. Ovaj sistem kombinuje kameru s radarskom tehnologijom za otkrivanje biciklista i drugih vozila na cesti, dok nadogradnja omogućava i otkrivanje pješaka pri slabom osvjetljenju. Kada sistem otkrije mogućnost sudara, vozač dobija upozorenje putem zvučnih i svjetlosnih signala. Ako vozač ne reaguje, kočnice se automatski uključuju. Čak i ako vozač započne kočenje, sistem doprinosi dodatnim pritiskom u kočionom sistemu radi sprečavanja ili ublažavanja sudara.
Prilagodljivi tempomat punog raspona

Prilagodljivi tempomat punog raspona u sklopu Toyota Safety Sense omogućava održavanje stalne brzine automobila bez korištenja papučice gasa uz istovremeno održavanje minimalnog, postavljenog razmaka od vozila ispred vas. Ako se razmak smanji, sistem smanjuje brzinu radi održavanja razmaka između vašeg automobila i onog ispred vas, kočeći i usporavajući do zaustavljanja ako je to potrebno. Ako se razmak poveća, automobil će početi ubrzavati, dok okolnosti na cesti ne omoguće dosezanje postavljene brzine na tempomatu. Ako se pojavi prometna gužva, vozač treba samo voditi računa o upravljaču, dok sistem automatski održava odgovarajući razmak i brzinu. Vodite računa da je ova funkcija dostupna samo na vozilima s automatskim mjenjačem.
Praćenje saobraćajnih crta

Koristeći kameru i radar s milimetarskim valovima, sistem praćenjasaobraćajnih crta koristi crte ili putanju vozila ispred kako bi radio procjenu položaja na cesti. Ako automobil počne nenamjerno krivudati iz sredine prometnog traka, funkcija zakretanja upravljača ispravlja njegovu putanju. Vodite računa da je ova jsistem moguće koristiti samo kada su uključeni sistemi upozorenja za nenamjerno prestrojavanje i prilagodljivi tempomat punog raspona, te da je ova funkcija dostupna samo na vozilima s automatskim mjenjačem.Automatska duga svjetla

Automatska duga svjetla su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti noću za sve sudionike u prometu. Kamera smještena u blizini unutarnjeg retrovizora otkriva svjetla vozila koja vam dolaze u susret, prateći istovremeno osvijetljenost putem javne rasvjete. Ovaj sistav automatski prebacuje između dugih i kratkih svjetala, omogućavajući vozaču da se u cijelosti usredotoči na vožnju i tako povećava sigurnost i komfor vozača.
Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje saobraćajnih crta, sistem upozorenja za nenamjerno prestrojavanje, koji je dio sistemaa Toyota Safety Sense, upozorava vozača zvučnim i svjetlosnim signalima ako vozilo počne izlaziti iz svog prometnog traka bez uključivanja pokazivača smjera. Funkcija zakretanja upravljača koriguje putanju vozila u slučaju nenamjernog prestrojavanja.
Čitanje prometnih znakova

Čitanje prometnih znakova u sklopu Toyota Safety Sense prati prometne znakove na cesti ispred vas, prikazujući, na TFT zaslonu u boji, korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenja pretjecanja. Ovaj sistem isto tako upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima ako se ne pridržava prometnih znakova.