TOYOTA ФИНАНС

Istražite sigurnosne sisteme

Toyota Safety Sense je standardna oprema u svim modelima Camryja. Zbog toga što nam je vaša sigurnost osnovna - nikada samo mogućnost.

Automatska duga svjetla

Automatska duga svjetla u okviru Toyota Safety Sense su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti noću za sve sudionike u saobraćaju. Kamera otkriva svjetla vozila iz suprotnog smjera kao i onih koja se kreću u istom smjeru kao i vi, prateći istovremeno jačinu javne rasvjete. Ovaj sistem automatski prebacuje između dugih i kratkih svjetala radi sigurnije vožnje noću.
Čitanje saobraćajnih znakova

Čitanje saobraćajnih znakova u sklopu Toyota Safety Sense prati saobraćajne znakove na cesti ispred vas, prikazujući, na TFT ekranu u boji, korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenja preticanja. Ovaj sistem isto tako upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima ako se ne pridržava saobraćajnih znakova.
Sistem predsudarne zaštite s otkrivanjem pješaka

Sistem predsudarne zaštite s otkrivanjem pješaka kombinuje radar s milimetarskim valovima i kameru radi otkrivanja drugih vozila na cesti ispred vas. Kada sistem otkrije mogućnost sudara, vozač dobija upozorenje putem zvučnih i svjetlosnih signala, a uključuje se i sistem pomoći pri kočenju. Ako vozač ne počne kočiti na vrijeme, kočnice se automatski uključuju radi sprečavanja ili umanjivanja sudara. Pored otkrivanja drugih vozila, sistem sada može rano otkrivati i pješake.Prilagodljivi tempomat punog raspona

Prilagodljivi tempomat punog raspona u sklopu Toyota Safety Sense omogućava održavanje stalne brzine automobila bez korištenja papučice gasa uz istovremeno održavanje minimalnog, postavljenog razmaka od vozila ispred vas. Ako se razmak smanji, sistem smanjuje brzinu radi održavanja razmaka između vašeg automobila i onog ispred vas, kočeći i usporavajući do zaustavljanja, ako je to potrebno. Ako se razmak poveća, automobil će početi ubrzavati, dok okolnosti na cesti ne omoguće dostizanje postavljene brzine na tempomatu. Vodite računa da je ova funkcija dostupna samo na vozilima s automatskim mjenjačem.
Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje saobraćajnih linija, sistem upozorenja za nenamjerno prestrojavanje, koji je dio sistema Toyota Safety Sense, upozorava vozača zvučnim i svjetlosnim signalima ako vozilo počne izlaziti iz svoje saobraćajne trake bez uključivanja pokazivača smjera. Funkcija zakretanja upravljača koriguje putanju vozila u slučaju nenamjernog prestrojavanja.